wpthemepostegraund

Вакансії

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста служби у справах дітей Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
головного спеціаліста служби у справах дітей

Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації

 

Загальні умови
Посадові обов’язки  

1) забезпечує виконання завдань  щодо участі у забезпеченні та  реалізації  державної політики з питань соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) здійснює у межах своєї компетенції  контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; в тому числі  щодо захисту їх   житлових та майнових прав;

3) виявляє разом з іншими  підрозділами  райдержадміністрації, органами внутрішніх справ, районним центром  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та за участю громадськості  дітей, які залишились  без піклування батьків;

4) при  отриманні повідомлення про дитину,  яка залишилась  без  батьківського піклування,  у встановлений  законодавством  термін заносить  дані  про неї  до  журналу  обліку повідомлень  про дітей,  які залишились без батьківського піклування;

5) забезпечує  ведення обліку  дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та своєчасне  внесення даних   про таких дітей  до  книги первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

6) здійснює підготовку документів для прийняття  рішення   про  влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування,  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

7) здійснює  своєчасне   складання  та направлення до служби у справах дітей обласної держаної адміністрації анкет   на    дітей,     які     можуть    бути усиновлені; уточненої інформації  про дітей, які  можуть бути усиновлені;

8) веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, облік дітей, які підлягають усиновленню, усиновлених дітей, громадян, які бажають усиновити дитину,  формує особові справи кандидатів в опікуни, піклувальники,  усиновлювачі, прийомних батьків та батьків-вихователів;

9) веде книги обліку: дітей, які можуть бути усиновлені,  кандидатів в усиновлювачі, прийомних батьків та батьків-вихователів, усиновлених дітей  та дітей, усиновлених вітчимом або мачухою,  обліку усиновлених дітей, за умовами проживання і виховання яких здійснюється нагляд із збереженням таємниці усиновлення; здійснює контроль за дотриманням  прав дітей після їх усиновлення; готує  звіти  про стан виховання, утримання і розвитку  дітей в таких сім’ях

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця – встановлюються індивідуально в залежності від стажу державної служби
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

 

Строк подання документів: документи приймаються до 17.00 17 жовтня 2018 року до відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації

71304, Запорізька область, м.Кам”янка-Дніпровська, вул..Набережна, 87

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 24 жовтня 2018 року, початок о 10:00 год. Кам’янсько-Дніпровська райдержадміністрація

71304, Запорізька область, м.Кам”янка-Дніпровська, вул..Набережна, 87

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу  

Кравець Надія Валеріївна,

тел. (06138) 2-35-93,

email: kamadm@zp.ukrtel.net

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

2. Досвід роботи без вимог до стажу роботи
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань:

 

 – вміння працювати з інформацією;

– орієнтація на досягнення кінцевих результатів

 

2. Командна робота та взаємодія:

 

 – вміння працювати в команді

 

3. Сприйняття змін:

 

 – виконання плану змін та покращень

 

4. Технічні вміння:

 

 – вміння використовувати комп’ютерне   обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

 

5. Особистісні компетенції:

 

 – відповідальність;

–  системність і самостійність в роботі

 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:
– Конституції України;
– Закону України “Про державну службу”;
– Закону України “Про запобігання корупції”
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний п-ідрозділ)  Знання:

– Закону України “Про місцеві державні адміністрації”;

– Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

– Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

– Кодекс законів про працю України;

–  Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”;

– Сімейний кодекс України;

– Кримінальний кодекс України;

– Цивільний кодекс України;

– Закон України “Про охорону дитинства”;

– Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”

 

 

Інформація про результати  конкурсу

 

27 серпня 2018 року на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби була розміщена інформація про оголошення конкурсу в Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації на посаду начальника загального відділу апарату райдержадміністрації (під № 98871).

Протягом 14, 19 та 20 вересня 2018 року було проведено три етапи конкурсу на зайняття цієї вакантної посади (3 кандидати).

Відповідно до п.59 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України      від 25.03.2016 № 246 Кам’янсько-Дніпровська райдержадміністрація надає інформацію про результати проведеного конкурсу:

 

з/п

Прізвище, ім’я та

по-батькові

Посада, на яку проводився конкурс Результати (загальна сума балів) Примітка
1 Прохоренко

Світлана Григорівна

 

Начальник загального відділу апарату Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації 15,5 переможець конкурсу
2 Пономарь

Юлія

Олександрівна

14,5 другий за результатами конкурсу кандидат