wpthemepostegraund

Основні культурно-мистецьки заходи

Розвиток культури

Робота закладів культури району направлена на забезпечення інтелектуальних і культурних потреб населення, підтримки творчої діяльності, сприяння становленню талановитої мистецької молоді, поповнення фондів бібліотек, розширення діяльності мистецьких колективів.
 Значний творчий потенціал, наявність виконавців високого художнього рівня в районі дали змогу протягом року взяти участь у обласних та міських фестивалях, конкурсах регіонального рівня, масових урочистих та мистецьких заходах.

          Мережа закладів культури в районі представлена:  

 1. Районний Будинок культури                                                         – 1
 2. Сільських Будників культури                                               – 6
 3. Сільських клубів                                                                   – 3
 4. Районна бібліотека для дорослих дітей                               – 1
 5. Міська бібліотека                                                                – 1
 6. Сільські бібліотеки                                                              – 9
 7. Дитяча художня школа                                                        – 1
 8. Дитячі музичні школи                                                          – 4
 9. Районний історико – археологічний музей                         – 1
 10. Музеї на громадських засадах                                             – 2

В районі функціонують 10 клубних закладів. Діє 76  клубних формувань,  з них 31 дитячих. Працює 60 колективів художньої самодіяльності, в яких беруть участь 615 учасників. 4 колективи мають звання “народний”: фольклорний колектив «Надвечір'я» районного Будинку культури. фольклорний ансамль “Джерело” Водянського сільського клубу, “Хозяюшка”  Кам’янсько-Дніпровського районного Будинку культури та  вокальний ансамбль “Вербиченька” Іванівського сільського Будинку культури.

         У фондах районного історико-археологічного музею зберігається – 37312 тис. експонатів з них основного фонду – 11,7 тис. екс. Протягом  півріччя 2014 року основний фонд поповнився 161 експонатами. 

          В районі працює 4 дитячих музичних  та одна художня школи. Їх робота спрямована на систематичний розвиток творчих здібностей дітей.  Станом на 1 червня 2014 року учнівський контингент цих шкіл складає 272 чоловік.

Мережа бібліотек району  станом на 01.06.2012 становить 11 бібліотек з них сільських 9.

Бібліотеками району користуються 3564 тис. читачів. За звітний період здійснено 159,9 тис. книговидач. У  2014 року бібліотечні фонди поповнились на 496 екземплярів, з них за рахунок благодійних надходжень  31.

          За 2014 року фінансування видатків в галузі культури по району склало 6129,2 млн.грн., з них на заробітну плату 3995,5 млн.грн

         Протягом   2014 року за рахунок субвенції з державного бюджету проведено капітальний ремонт районного Будинку культури на суму 900, 00 тис.грн. та поточний ремонт Івнівського сільського Будинку культури на суму 180, 00 тис грн.

Проблемні питання та завдання, які потребують вирішення:

при  проведені аналізу матеріально-технічної бази галузі  виявлено наступні проблемні питання:

 • із 6-ти Будинків культури – 6 потребують капітального ремонту;
 • із 9-ти сільських бібліотек потребують капітального ремонту – 7, поточного ремонту – 2;
 • із 3-х сільських клубів, 3 потребують капітального ремонту;
 • три дитячих музичних школи підпорядковані відділу культури і туризму

райдержадміністрації, знаходяться в орендованих приміщеннях,  потребують поточного ремонту, та оновлення матеріально – технічної бази, а саме  придбання музичного обладнання, музичної літератури, меблів для дитячих музичних та художньої школи району.

         – відсутність опалення установ культури – не опалюється 67 % сільських закладів культури (6 бібліотек та 6 клубів і Будинків культури).

        До основних проблем та невирішених питань відносяться:

 • слабка, застаріла матеріально-технічна база  установ культури району;
 • недостатнє комплектування бібліотечних фондів;
 • проведення інвентаризації пам'яток  археології на території району.
 •  проведення капітальних  ремонтів Великознам'янського сільського Будинку культури, Іванівського сільського Будинку культури, Нововодянського сільського клубу, Благовіщенського сільського Будинку культури;
 • поліпшення матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання району;
 • придбання автотранспорту для потреб галузі культури району.