wpthemepostegraund

Проекти регуляторних актів Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про втрату чинності деяких розпоряджень голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації «Про втрату чинності деяких розпоряджень голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області»

Розробником зазначеного проекту регуляторного акта є Центр надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районна державної адміністрації Запорізької області.

Метою прийняття цього регуляторного акту є – приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства.

Проект розпорядження голови районної державної адміністрації «Про втрату чинності деяких розпоряджень голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області» та відповідний аналіз регуляторного впливу будуть оприлюднені шляхом розміщення у регіональній газеті «Новини дня» та на офіційному сайті Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації kamdnrda.gov.ua (розділ «Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів»).

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться Центром надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районна державної адміністрації Запорізької області в письмовому вигляді протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу:
поштою на адресу: 71304, м. Кам’янсько-Дніпровська, вул. Набережна, буд.87,

на електронну адресу: kamadm@zp.ukrtel.net, е-mail: kamenkadn@gmail.com.

14.04.2017

 

Про втрату чинності деяких розпоряджень голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства:

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області: від 03 грудня 2014 року № 396 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області», зареєстроване в Кам’янсько-Дніпровському районному управлінні юстиції Запорізької області 08 грудня 2014 року за № 4/331; від 14 січня 2015 року № 6 «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області», зареєстроване в Кам’янсько-Дніпровському районному управлінні юстиції Запорізької області 20 лютого 2015 року за № 1/332; від 14 січня 2015 року № 7 «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області», зареєстроване в Кам’янсько-Дніпровському районному управлінні юстиції Запорізької області 20 лютого 2015 року за № 2/333.

2. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

Голова Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області                                                           В.В.Свєшніков

Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації

«Про втрату чинності деяких розпоряджень голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області»

1. Визначення проблеми. Приведення у відповідність з чинним законодавством України.

2. Цілі регулювання. Головним завданням прийняття цього акту є впорядкування нормативно-правових документів Центру надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» зі змінами від 10 грудня 2015 року № 888-VIII.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей. Розглянуто альтернативні способи досягнення визначених цілей: У разі залишення ситуації без змін розпоряджень голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області» від 03 грудня 2014 року № 396, «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області» від 14 січня 2015 року № 6, «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області» від 14 січня 2015 року № 7, буде суперечити чинному законодавству України, тому що Законом України від 10 грудня 2015 року № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» чітко визначено, положення про центр надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг не є регуляторним актом у сфері господарської діяльності та не підлягає державній реєстрації. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. Проект регуляторного акту «Про втрату чинності розпоряджень голови Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області» передбачає впорядкування нормативно-правових документів Центру надання адміністративних послуг Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг». Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання норм законодавства України.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту. Немає. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта. Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Нагляд та контроль за додержанням вимог акта. Немає.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат. Приведення у відповідність з чинним законодавством. Немає.

7. Запропонований строк дії регуляторного акта. Немає.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. Немає.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта. Немає.

Керівник центру надання адміністративних послуг, адміністратор Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації Запорізької області                                                                                 О.В.Борисенко